+420 608 616 553 vlozkynamiru@gmail.com

Vážení klienti, reagujeme na vaše časté dotazy ohledně způsobu vystavování poukazů na výrobu ortopedických vložek. Informujete nás o tom, že vám lékař poukaz vůbec nevydá, s tím, že jej předá přímo určitému poskytovateli, kterého jste si sami nevybrali. Anebo vám lékař vnucuje poskytovatele, kterého vy neznáte.

Dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění/§11/odst. 1/písmeno b/ máte právo si vybrat zdravotnické zařízení (poskytovatele vaší individuální pomůcky), kterého znáte, na kterého jste zvyklí anebo s kterým jste spokojeni. Lékař vám nemůže vnucovat jiného poskytovatele tvrdíc, že jinak vám poukaz nevystaví. Trvejte tedy na vydání poukazu do vašich rukou a předem nic nepodepisujte bez obeznámení se s obsahem.