+420 608 616 553 vlozkynamiru@gmail.com

Quantum

Kondiční orgánový scanner

Rozhodující pro člověka je začít pro sebe něco dělat. K tomu je však třeba vědět, co nám chybí.

Kvantový rezonanční analyzátor je schopný vyhodnotit až 38 zdravotních zpráv a 261 analýz zdraví.

Indikuje správné změny v životním stylu, měří, které stopové prvky, vitaminy apod. v organizmu chybí a které je tedy třeba doplnit.

Analýza orgánovým scannerem vyhodnocuje:

 1. Kardiovaskulární (srdeční) a cerebrovaskulární (mozkové cévní)
 2. Gastrointestinální – žaludeční funkce: 5 analýz
 3. Funkce jater: 5 analýz
 4. Funkce žlučníku: 5 analýz
 5. Funkce pankreatu: 3 analýzy
 6. Funkce ledvin: 4 analýzy
 7. Funkce plic: 4 analýzy
 8. Mozkový nerv: 5 analýz
 9. Kostní nemoc: 4 analýz
 10. Minerální hustota kostí: 5 analýz
 11. Revmatoidní kostní nemoc: 5 analýz
 12. Krevní cukr (cukrovka): 3 analýz
 13. Základní fyzická kvalita: 5 analýz
 14. Toxiny: 4 analýzy
 15. Stopové prvky: 19 analýz
 16. Prostata: 3 analýzy
 17. Sexuální funkce u mužů: 3 analýzy
 18. Kůže: 10 analýz
 19. Endokrinní systém: 7 analýz
 20. Imunitní systém: 9 analýz
 21. Aminokyselina: 10 analýz
 22. Těžké kovy: 7 analýz
 23. Alergie: 13 analýz
 24. Oko: 8 analýz
 25. Koenzymy: 6 analýz
 26. Vitaminy: 10 analýz
 27. Index růstu kostí: 5 analýz
 28. Gynekologie: 9 analýz
 29. Prsa: 5 analýz:
 30. Prvky člověka: 6 komplexních zpráv
 31. Obezita: 5 analýz
 32. Kolagen: 14 analýz
 33. Kanály a kolaterály (meridiány): 16 analýz
 34. Pulz srdce a mozku: 9 analýz
 35. Lipidy v krvi: 7 analýz
 36. Spermie a semeno: 4 analýzy
 37. Menstruační cyklus: 4 analýzy
 38. Kompozitní zpráva – souhrn zdravotních problémů

Kondiční orgánový scanner

 • Je přístrojem vyvinutým na základě nejnovějších přelomových vědeckých objevů v oblasti bioenergií a biomagnetizmu.
 • Zkonstruován tak, aby při použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat slabé magnetické pole, které vytváří lidský organismus, provést jeho analýzu až na úroveň magnetického vyzařování a vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk.
 • Jeho přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje kde je možno hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas reagovat, úpravami životního stylu, zabránit vzniku obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.
 • Výstupem zpracovaným pomocí originálního software je přes třicet obsáhlých reportů roztříděných po jednotlivých, logicky spolu souvisejících skupinách testovaných ukazatelů, opatřených vysvětlením a komentáři, jež je možno prohlédnout na obrazovce počítače, případně vytisknout na tiskárně.

Princip fungování přístroje:

Jednoduché vysvětlení fungování přístroje by bylo možné pomocí přirovnání k poslechu rozhlasového přijímače. V prostředí okolo nás je možno zachytit mnoho frekvencí různých vln, ale chcete-li poslouchat konkrétní program, musíte přesně naladit frekvenci té Vámi žádané stanice. Pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a Vy máte možnost poslouchat.

Na podobném principu přijímání konkrétních frekvencí elektromagnetického pole je založeno i fungování magneticko-rezonančního scanneru Quantum, snad jen s tím rozdílem, že ten je konstruován ne tak, aby přijímal jen program jedné konkrétní „stanice“, ale aby postupně přeladil celé pásmo a zjistil, co jednotlivé tkáně, organy a dokonce i jednotlivé buňky „vysílají za program“, aby následně vyhodnotil, kde je běžný zábavný program a kde se třeba naopak schyluje k dramatu, ve kterém půjde o zdraví.

Občas lidé nevěří, že je přístroj vůbec schopen přijímat tak slabé vlnění a dokonce z různých tkání a orgánů lidského těla. Vždyť je tak malý a je vybaven jen jednoduchým čidlem, které zkoumaná osoba drží v ruce. Zde je pro vysvětlení opět možné použit analogii s rozhlasovým přijímačem. Je to totiž podobné, jak kdyby někdo chtěl tvrdit, že není možné slyšet program přenášený rádiovými vlnami vysilačů z různých směrů mnohdy vzdálených desítky kilometrů. No vidíte a je to možné! Rozhlasový přijímač je přitom tak malý, že se schová do mobilu, či sluchátka do uší a nepotřebuje k tomu žádnou velikou anténu. Tomu se dneska už nikdo nediví.

Proč se tedy divit tomu, že každému stavu orgánů a buněk těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření, které můžeme přijímat a pomoci počítačového programu mu porozumět. Aktuální stav těla tak můžeme poznat právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření. Jeho změny signalizují změny na úrovní makromolekulární, následně buněčné a ve finále toto vede k ovlivnění orgánů a tím i celého organismu. Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním zdravím či stádiem nemoci a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Takové kolísání elektromagnetické energie je sice velmi malé, ale je měřitelné. Kondiční a orgánový scanner je přístrojem, který toto dokáže.

Všechny přístroje či postupy uvedené na tomto webu nenahrazuje odbornou lékařskou péčí, proto nemohou být použity k potvrzení, vyvrácení ani stanovení diagnózy a slouží pouze jako informační pomůcka pro nastavení změn životního stylu.